אבדן ופרידה

אבדן ופרידה מהווים חלק בלתי נפרד מחיינו מרגע היוולדנו.במקביל לתהליכי הצמיחה והיצירה אנו מאבדים חלקים אחרים מחיינו.כל אחד מאיתנו יודע שיבוא יום לכשיתבגר ,ויאלץ להפרד מהוריו קודם פרידה שברצון ואח"כ פרידה שיביא מותם.אבדן הוא תהליך עצוב וכואב ,אך בהיותו צפוי וטבעי אנו מתכוננים לקראתו ומקבלים אותו כחלק בלתי נמנע ממהלך החיים.תהליך זה לא כרוך בזעזועים רגשיים קשים המפרים את שיווי המשקל של חיינו.(|גרנות,1985)

לעומת האבדנים הטבעיים ישנם אבדנים שאינם צפוייםמראש והם חלק בלתי טבעי בחיינו.ישנם אבדנים קשים ביותר לזה שאיבד ,אנשים שהיו בעלי משמעות וקיומם היה כה חשוב לנו ואלו אבדנים שמלווים בתחושה של מכה קשה.אבדנם פוגע באובדן קיומנו.

לאחר כל אבדן קיים תהליך אבל . תהליך האבל עובר כחוט השני דרך החיים.תהליך עיבוד האבל כל מפגש עם המת מעורר עימות והתמודדות מחדש.

אחד התרגילים מכוון לעזרה בשליטה באבל ההתייצבות מול הכאב.