הפרעות התנהגות Conduct disorder

קבוצת ההפרעות מדגישה את יחסיו של הילד או המתבגר עם נורמות חברתיות ועם כללי התנהגות.

בהפרעות התנהגות המוקד הוא התנהגות תוקפנית או אנטי-חברתית.חשוב להבחין בין מעשים אנטי חברתיים מתמידים בהם נרמסות זכויותיהם של אחרים ,לבין מעשי קונדס חמורים פחות שמעוללים לעיתים ילדים "נורמלים".

הפרעות התנהגות כרוכות במעשים רעים שיכולים להיות מנוגדים לחוק- עבריינות נוער שלבים מוקדמים בהתפתחותה של אישיות אנטי חברתית .

למרבה המזל לא כל הילדים המתוארים כלוקים בהפרעת התנהגות או מתנהגים בהתנהגות עבריינות,נעשים לבעלי אישיות אנטי-חברתיתאו פונים לחיי פשע בבגרותם.יש דרכים יעילות לעבודה עם ילדים מופרעים.