סכיזופרניה Schizophrenia

האדם שסובל מסכיזופרניה מאופיין במחשבות שווא ,הזיות ,מחשבות לא מאורגנות,סממנים שליליים כמו השטחה אפקטיבית,חוסר דיבור ,חוסר רצייה,חוסר תפקוד חברתי ותעסוקתי (אליצור,2005).

עיוותים קשים בחשיבה ובתפיסה ורגש קהה ולא תואם. צלילות המודע נשארות בד"כ אם כי במשך הזמן עלולים להופיע ליקויים קוגניטיבייםמסוימים. בהפרעה מעורבים התפקודים הבסיסיים ביותר המקנים לאדם הנורמלי תחושה של עצמיות, יחודיות וייעוד עצמי.

יכולות להתפתח מחשבות שווא של פירוש כאילו כוחות על טבעיים משפיעים על מחשבותיו ועל מעשי הפרט בדרכים מוזרות.

הרגש מתאפיין בשטחיות ובאי התאמה הרגשות נוגדות (אמביוולנציה) והפרעות ברצייה, יכולות להתבטא באי פעילות ובשלילתנות (נגטיביזם) או קיפאון. (ארגון הפסיכיאטריה בישראל ומשרד הבריאות,2004).

יש ירידה בחוסר הרצון,ביוזמה, ובהתמדה בתפקודים ובמשימות השונות. הסובל מסכיזופרניה מאבד עניין בעולם החיצוני ונסוג ממעורבות פעילה אל עבר הפאסיביות.